Consultancy & Advies.

Of het nu gaat om de aanschaf van hardware & software componenten, volledige systemen, netwerken, of beheerde diensten, Van Putten Automatisering zorgt er altijd voor dat u “geïnformeerd” koopt.

Alleen wanneer u op de hoogte bent van de mogelijkheden, en de voor- en nadelen van het gevraagde zorgvuldig hebt kunnen afwegen, kunt u de juiste keuze maken. Wij blijven
investeren in research, training en volgen de ontwikkelingen op de markt op de voet. Zo kunnen wij u optimaal assisteren en adviseren.

Zinvol automatiseren vraagt soms om een reorganisatie van de dagelijkse gang van zaken in een bedrijf. Wij zijn er om u hierbij te helpen. Kosten- en tijdbesparing, tezamen met een verhoogde productiviteit, zijn onze doelstellingen wanneer wij u assisteren bij de planning, organisatie en doorvoering van de automatisering.

Wij zijn ervan overtuigd dat succesvol automatiseren slechts voor een gedeelte afhankelijk is van goede apparatuur en aangepaste programmatuur. Een bepalende factor is de praktische kennis van de gebruiker en het inpassen van de automatisering in de organisatie en cultuur van de klant. Bij de installatie van de door ons ontworpen programmatuur en apparatuur worden de gebruikers dan ook terdege getraind in het gebruik ervan.

Contact opnemen